עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עשרים שנה, לך תזכור בית-הספר הבינלאומי ללימודי מדבר מציין שני עשורים של פעילות ענפה שנה 20 בימים אלה חוגג בית-הספר הבינלאומי ללימודי מדבר על שם אלברט כץ .1 להיווסדו. ) M.A ) או מוסמך (. M.Sc בית-הספר מציע תוכניות-לימודים שונות לתואר מגיסטר (. .2 .) Ph.D וכן לתואר דוקטור (. תוכניות-הלימודים חושפות את הסטודנט לתופעת המדבר בראייה מערכתית כוללת. .3 שפת ההוראה בתוכנית היא אנגלית. לסטודנטים מוצעים נושאים מגוונים - החל מסוגיות האנרגיה במדבר, דרך הצומח .4 והמים ועד לבעיות בנייה בתנאי אקלים מדבריים.  כחלק מתהליך הלמידה מבצעים הסטודנטים עבודת תיזה בתחום התמחותם בהנחיית .5 איש-סגל של המכונים לחקר המדבר. תלמידי המחקר מגיעים אלינו ממדינות רבות ונהנים מאווירה בינלאומית. .6 בית-הספר הוקם הודות לתרומתה הנדיבה של גברת אילזה כץ משווייץ .7 לזכר בנה, אלברט. פרופ’ אביגד וונשק הוביל את הקמת בית-הספר והיה מנהלו הראשון. .8 צוות בית-הספר כלל מראשיתו את המזכירה המסורה דורית לוין, העובדת עד היום .9 כעוזרת למנהל בית-הספר. לצידה עובדות שתי רכזות מינהליות. הסטודנטים מתגוררים בקמפוס שדה בוקר במעונות שנבנו מחומרים המתאימים .10 לאקלים המדברי תוך התחשבות בסביבה וחיסכון באנרגיה. במחזור הראשון השתתפו שמונה תלמידים: מסין, בוליביה, נפאל, הודו וגוואטמלה. .11 סטודנטים ישראלים ולא ישראלים לתואר שני 200- כיום לומדים בבית-הספר כ .12 ולתואר שלישי. מחזורי לימוד. 18- תלמידים ב 550- עד היום סיימו את לימודי התואר השני יותר מ .13 .2008 דוקטורנטים סיימו את לימודיהם משנת 120 .14 מדינות מיוצגות בבית-הספר. 40- יותר מ .15 לאחרונה התחילו ללמוד סטודנטים מבורקינו-פאסה, מונגוליה, אל-סלוואדור, קמרון, .16 גמביה, זמביה, שהצטרפו לסטודנטים מארה”ב, אנגליה, שווייץ, ארמניה, הודו, וסין. התלמידה הראשונה ממיאנמר התחילה את לימודי התואר השני בשנת הלימודים .17 תשע”ט. בית-הספר פתח את שעריו לתלמידים מירדן, והם מהווים נדבך חשוב בחיזוק .18 הקשרים בין הממלכה ההאשמית ובין ישראל. סטודנטים פלסטינים למדו ולומדים במסגרת תוכניות-הלימודים 20- כ .19 של בית-הספר. בשלוש השנים האחרונות הוסמך בית-הספר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה .20 סטודנטים למדו במסגרת 30 . להפעיל תוכנית לתואר שני לסטודנטים מסין ומהודו התוכנית הזאת.

המדבר רוחשת חיים ופעילות של מיקרואורגניזמים. הם יודעים לנצל כל גשם קל, אפילו טיפות טל, לפעילות והתרבות. פעילותם זו שומרת על קיום החיים במדבר תוך כדי מיחזור חומרי-הגלם המועטים בין צורות החיים השונות. פרופ’ נוג’ידאת מתעניין במיוחד בחיידקים המעורבים במיחזור החנקן במדבר. למרבה הצער, אזורים מדבריים רגישים מאוד לשינויים אקלימיים. מחקרים מנבאים כי האזורים המדבריים בעולם יתייבשו עוד יותר, ואזורים צחיחים-למחצה ייהפכו לצחיחים. “חשוב מאוד לדעת מה קורה לאדמות באזורים אלה, שכן לא רק יכולת הייצור הביולוגית שלהם תיפגע אלא הם עלולים להיעשות מקור לזיהום סביבתי”. אחוזים משטח היבשה של 40- כ כדור-הארץ הם אזורים מדבריים, והם הולכים וגדלים. ודווקא שטחים אלה מהווים עתודה להתפתחות אוכלוסיית העולם. “הבנת התהליכים הביולוגיים (שבהם המיקרואורגניזמים הם השחקנים המרכזיים) והפיסיקליים באזורים אלה היא נדבך חשוב בהבטחת קיום המין האנושי על פני כדור-הארץ”, מסכם פרופ’ נוג’ידאת.

7 | אבג

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online