אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

הפיכתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למוסד 3.7 בין-לאומי הזדמנויות למצוינות/תחומי התמקדות 3.8

14

מנהלה 3.4

12 12 12

החשיבות של תוכניות עבודה

: פיתוח תוכניות עבודה ברמת 8 ' המלצה מס

15 15 15

האוניברסיטה והפקולטות : התחלת תהליך כלל-אוניברסיטאי למאבק 9 ' המלצה מס בבירוקרטיה : השקעה במערכת טכנולוגיית המידע של 10 ' המלצה מס

לימודי מדבר/שינוי אקלימי

12

: הקמת פקולטה או בית ספר חדש 15 ' המלצה מס

לקיימות ושינוי אקלימי לימודי ישראל

13

16 16

האוניברסיטה פעילות אקדמית 3.5

: הקמת בית ספר או מרכז חדש 16 ' המלצה מס

13 13

ללימודי ישראל סייבר ומדעי המחשב

: קידום שינויים בחוקה ובתקנון האקדמי 11 ' המלצה מס

16 16

לעידוד מצוינות ומנהיגות אקדמית הסנאט תקופות כהונה של הנהגת האוניברסיטה

: הקמת פקולטה או בית ספר חדש 17 ' המלצה מס ל"טכנולוגיה עילית" מחקר בין-תחומי בשיתוף המרכז הרפואי האוניברסיטאי

13 13 13 13

16

תוכניות לימודים

סורוקה קשרי תעשייה-אקדמיה

: הקמת ועדת תוכניות לימודים כלל- 12 ' המלצה מס אוניברסיטאית שלה סמכות לבחון ולדרוש שינויים בתוכניות הלימודים הנוכחיות, וסמכות ליזום תוכניות חדשות : הקמת מרכז כלל-אוניברסיטאי 13 ' המלצה מס למצוינות וחדשנות בהוראה, עם המשאבים והסמכות לבצע שינויים גורפים בדרך שבה אוניברסיטת בן-גוריון

16 16 17

תחומי פיתוח

: פיתוח קמפוס אילת כסביבת למידה 18 ' המלצה מס

ומחקר ייחודית BGU-B7 שילוב עם רובע החדשנות

14

17 18

) כמקרה מבחן COVID-19( תוספת: נגיף הקורונה

לשינויים בתפקוד האוניברסיטה : סיכום ההמלצות 1 נספח

בנגב מלמדת שיטות הוראה

14 14 14 14

19

תשתית

BGyoU Impact : נתונים מיוזמת 2 נספח

20

מיתוג 3.6

: תהליך מיתוג מעמיק של האוניברסיטה 14 ' המלצה מס

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online