צביקה טרוסט | מדריך שיווק אסטרטגי למנהיגי חינוך

7

שלבי השיטה בדרך לכבוש את לב הקהילה 8

משליפות לניהול מערכה איסוף מודיעין שיווקי

1

שלבי היערכות

2

מיקוד אסטרטגי

3

שלבי בניית

נרטיב זהות, הבקעה תודעתית

4

תוכנית פריצה

לדייק את חוד המסר

5

ממנהל למנהיג

6

שלבי ניצוח על המערכה

גיוס שגרירים

7

ביסוס והעצמת המיתוג

8

Made with FlippingBook Ebook Creator