צביקה טרוסט | מדריך שיווק אסטרטגי למנהיגי חינוך

תוכן עניינים

6. ........? מדוע נדרשת מערכה תודעתית לשינוי תדמיתי 7. .................................................... שלבי השיטה 8 שלבי היערכות 8. ........................... משליפות לניהול מערכה | 1 שלב 11................................. איסוף מודיעין שיווקי | 2 שלב שלבי בניית תוכנית פריצה 14........................................ מיקוד אסטרטגי | 3 שלב 17................... נרטיב זהות, הבקעה תודעתית | 4 שלב 20................................ לדייק את חוד המסר | 5 שלב שלבי ניצוח על המערכה 23........................................ ממנהל למנהיג | 6 שלב 26.......................................... גיוס שגרירים | 7 שלב 30............................. ביסוס והעצמת המיתוג | 8 שלב

Made with FlippingBook Ebook Creator