צביקה טרוסט | מדריך שיווק אסטרטגי למנהיגי חינוך

2

מאת: צביקה טרוסט אסטרטג מוביל בישראל לשיווק חינוכי

יוצא לאור על ידי: טרוסט אסטרטגיה info@trost.co.il | 03-6343020 פ"ת 3 בנין משרדים ורדינון אליעזר

משה גרוס עריכה לשונית: פרזנטציה עיצוב גרפי:

כל הזכויות שמורות לצביקה טרוסט. © שימוש מסחרי מכל סוג בטקסט ובמידע המופיע במדריך זה אסור בהחלט ללא אישור מפורש בכתב מהמחבר.

Made with FlippingBook Ebook Creator