צביקה טרוסט | מדריך שיווק אסטרטגי למנהיגי חינוך

19

עוד אינפורמציה אלא לנפץ מוסכמות חשיבה! לכן יצרתי נרטיב לא סטנדרטי שיוצר מסגור רעיוני מחדש לתפיסות –Think Differently“ : החשיבה. הטבעתי את המסר מאמינים שהכול אפשרי!”. השלמנו את המהלך עם תכנון הרצאת טד הכוללת מצגת סטוריטלינג מעוררת השראה. והתוצאה הייתה שהמסר לא רק חדר בהצלחה גדולה מאוד לתודעת קהלי היעד, אלא גם הרישום נסק !50%- בכ

>>> צידה לדרך

שכללו את נקודת המבט שלכם. לא עוד רק ראיה של אנשי חינוך, אלא ראיה גם דרך נקודת המבט של הלקוחות שלכם. עכשיו אזרו אומץ ושאלו את שאלת השאלות שיכולה לתת לכם התחלה של כיוון לסיפור הייחודי שלכם: “אם חלילה הארגון שלכם ייסגר מחר בבוקר – מה יחסר בעולם?” גם חיסרון כלשהו שקשור לגישה שלכם, לתפיסה ייחודית או סגנון שירות וכו’ יכול להיות תשובה טובה, כל עוד יש בו פוטנציאל להצית את ליבם של הלקוחות שלכם..

Made with FlippingBook Ebook Creator