הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ספרי הלכה לתלמידים ותלמידות

ספרי 'אורות חיים', ספרי האיכות שגדלנו עליהם ומגדלים עליהם את הדור הבא, לתורה ומידות טובות!

להזמנת כמויות ולמוסדות ניתן ליצור קשר: 05271-44200 נייד: | 02-6225699 טלפון: books.orothaim@gmail.com

76

Made with FlippingBook Digital Publishing Software