הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

סדרת הספרים 'נועם הלכה'

חובה בכל בית

חובה בכל בית

הטיפול בתינוקות

כרכים 7

הגאון רבי אלחנן וינד שליט"א דומו"צ בעלזא אשדוד ורב ביהמ"ד הסדרה מכילה חמשה כרכים הלכה למעשה לבית היהודי. בשר וחלב, תערובות, עכו"ם, תרומות ומעשרות, וחלה. הספרים מיועדים לכל בית יהודי הלכה למעשה, וגם ללומדים הרוצים לדעת את כל המקורות והשיטות בכל הלכה והלכה. הספרים כסדרם: פסק ההלכה והשיטות למעשה ובחלק למטה שיטות ומקורות. להשיג בחנויות הספרים המובחרות 38- 35 - 315 - 053 או אצל הרב המחבר שליט"א 188- 3122 - 053 הפצה ראשית: אור הספר

הגאון הרב פנחס ויטמן שליט”א מתאים כמתנה ללידה ספר שהוא חובה להורים הצעירים הלכות והליכות לכל יום, לשבתות ולמועדים הלכות הנצרכות לטיפול בתינוקות בשנותיהם הראשונות בסגנון קל ובהיר המתאים לבני הבית, עם מפתח ערכים ומפורט. להשיג בחנויות הספרים המובחרות 072-2441660 הפצת ספרים 'קולמוס' 050-4158192 ואצל הרב המחבר

הושלמה הסדרה המהדורה החדשה והמפוארת של ספר תורת הבית להרשב"א - בית ראשון ושני הלכות שחיטה וטריפות. כרך א' - בית שלישי דיני מליחה ובשר בחלב. כרך ב' בית רביעי בית התערובת. כרך ג'- (מהדורה תנינא עם תיקונים והוספות) בית חמישי בית היין, ובית שישי הלכות נטל"י. כרך ד'- בית שביעי ושער המים בית הנשים והל' מקוואות. כרך ה'- מוגה על פי כתבי יד. להשיג בחנויות הספרים המובחרות 053-313-5944 / 02-5335944 :' או בטל

ערוך מחדש, מחולק לפיסקאות, עם כותרת כל ענין וענין בפני עצמו. בדק הבית, משמרת הבית, ותוה"ב הקצר, באו על מקומם, במקביל לתוה"ב הארוך. ליקוטי מראה הבית, קובץ ביאורים, מפתחות מורחבות לפי סדר הש"ס, שו"ע, ועניינים.

66

Made with FlippingBook Digital Publishing Software