הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל: תזכו להשלים מלאכת הקודש בגאולת והוצאה לאור של כל פסה"ד של מו"ח זצ"ל"

מיועד לת"ח, אברכי כולל, מורי הוראה, יושבים על מדין, פוסקי הלכה, רבנים, טוענים רבניים וכל אשר העמדת ההלכה על תילה יקרה לו.

עמודים בחמישה כרכים של פסקי דין פרי עטו וחתימתו 2324 של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשבתו בביה"ד הרבני הגדול ירושלים בשנים תשט"ז-תשכ"ג בענייני אבן העזר וחושן משפט. הארות מחכימות 404 פרקים עם 111 בחמשת הכרכים ישנם עיצומה של מלאכת הקודש המכון ממשיך בס"ד בסלילת הדרך לגאולת והוצאה לאור מהודרת של פסה"ד המנומקים של מרן זצ"ל לשנים תשכ"ד-תשל"ג החלק החמישי של "משפט איש" על פסקי הדין לשנים תשכ"ב תשכ"ג יוצא בימים הקרובים ב"חושן משפט" 8 בענייני "אבן העזר" ו- 19 פרקים 27 ומכיל עמודים. 600 ומתפרש על פני

הפצה בלעדית: 026523207 מכון הרב אלישיב

0548463026 בירושלים: גבעת שאול הר-נוף: 0533190285 בית שמש | 0504147950 בית וגן: 0504132108 רמת שלמה: | 0772133121 נווה יעקב: 0504128486 בני ברק: | 0548449117 אלעד: 08-9760226 : מודיעין עלית

57

Made with FlippingBook Digital Publishing Software