הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ניסים בזכות

בעודי במיטת חולי הריני פונה אליכם בבקשה ובתחנונים . חוסו עלי ועל שאר חולי עמך ישראל . וקבלו על עצמכם דבר קטן כדי להסיר חרון אפו . " שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה ." ולקבל זאת לפחות לארבעים יום . חלום א -' ברצוני לשתף אתכם במה שראיתי בחלום הלילה . לפני כחודשיים הריני שומע בחלום הלילה קול , ללא דמות או מישהו שאני מכיר או זוכר האומר לי כך : יוסי - תחזק את הנושא : שלא לדבר בתפילה וקריאת התורה . לכל אחד יש תפקיד בעולם !!!!!!!! ועליך לחזק את הנושא הזה !!!!!!!!! קמתי בבוקר , ולא התייחסתי לחלום , ואמרתי " חלומות שווא ידברו " חלום ב -' לאחר כחודש וחצי חלמתי שוב את אותו החלום , אלא שאז אני רואה את אבי מורי הצדיק רבי בן ציון פלמן זצ " ל עומד בהקיץ לנגד עיני , ואומר לי : " יוסי דבר זה נוגע אליך " ." יוסי תדאג שיפסיקו לדבר בבית הכנסת בעת התפילה ." הפעם קמתי מבוהל ! אך נרגעתי לאחר מכן , ואמרתי לעצמי שזה כלום , הרי החלום חזר ונשנה , כנראה חשבתי על כך ביום והרי " אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו ..." מאז התחלתי להרגיש לא טוב , וכשבועיים לאחר מכן גילו אצלי את המחלה הנוראה . אני בטוח שנענשתי על שלא התייחסתי למה שעוררו אותי פעמיים משמיא . ועוד פעם אחת כשאבי מורי טרח וביקש בתחנונים לחזק דבר זה , ולא נעניתי . ואצטט כאן דברים שאמר מרן הגר " ש ואזנר זצ " ל ( הובא בספר ברומו של עולם עמו ' שמ " ו) וז " ל: התפשטות המחלה הנוראה המפילה חללים רבים , הנגרמת משום שאנשים מזלזלים בקדושת ביהכ " נ ומדברים דברים בטלים בשעת התפילה . וזוהי הסיבה שהתפילות אינם מתקבלות לפני כסא הכבוד - מאחר שמדברים באמצע התפילה . ואם יפסיקו לדבר בשעת התפילה המחלה תיעצר . הנפטר שהתריע בחלום - מכתבו של הרב פלמן " המתחזק והמחזק אחרים בזה , ודאי זכות הרבים תלויה בו . ויזכה עבור זה לרפואה שלמה ואריכות ימים ושנים טובות ". מרן הגר " ח קניבסקי בקש לפרסם את הדברים , וברך את העוסקים בדבר . שבט . תש " פ ( שבט . תש " פ ) חזקיהו בן שרה פייגא.

ניצלתי מניתוח

סיפר הגה " צ ר ' אלימלך בידרמן שליט " א : " ישנו אברך יקר וחשוב , אותו אני מכיר כבר שנים על גבי שנים , מאז שהיה נער , כבר שנים רבות , הסובל ל " ע מ ' חור' בעור התוף שבאוזניו . , והדבר גורם לו לסבל וצער רב כבר שנים רבות . בערב יום הדין תשע " ה , הלך אל רבו בבכיות וסיפר לו על הסבל האדיר , שסובל באוזניו כבר מזה שנים רבות ואינו יכול לשאת אותו יותר . שמע זאת רבו בכאב , הביט בפניו והורה לו כי אם הגיע לפחי נפש שכזה , הרי שעליו לעבור ניתוח מידי , וזאת על אף הסכנות הטמונות בניתוח התור לניתוח נקבע לאחר ראש השנה . בינתיים, ביומיים של ראש השנה כאבו אוזניו , והאברך חש סבל נוראי באוזניו וזעק לבורא מקירות ליבו שירפא אותו ויושיע אותו במהרה רגעי השיא הגיעו בשעת התקיעות בו הרהר בתשובה , עשה חשבון נפש וקיבל על עצמו קבלה נפלאה , וכך אמר : " ריבונו של עולם , אדון הכול אשר הכול בידו . אני מקבל ע " ע קבלה חזקה לשנה החדשה והיא – שלא לדבר כלל בשעת התפילה . ואנא בורא עולם , מתחנן אני , בעבור שאני מקבל ע " ע לסתום את פי בשעת התפילה , אנא סתום לי את החור באוזניי ורפא אותי מהסבל הנורא ". סופו של הסיפור והקבלה של האברך , המשך הגאון ר ' אלימלך בידרמן לספר , " הוא הגיע אליי ואמר לי במילים אלו : " תמו להם ימי ראש השנה המרוממים , והלכתי לבדיקה אצל הרופא לפני ביצוע הניתוח . הרופא מכניס מכשירים לאוזניי , מביט שוב ושוב . חולפים מספר דקות ומבקש הרופא לערוך את בדיקה בפעם השניה . הוא עורך את הבדיקה שוב , מביט באוזניי ולאחר מכן מסתכל עלי ואומר לי בתדהמה " : אני לא יודע , אבל אירע לך נס , " אין לך שום חור בעור התוף ! החור, שהיה לך בצילומים הקודמים , נסתם לחלוטין . אתה בריא לגמרי , ואינך צריך שום ניתוח " חתם האברך ואמר " : כל מי שמכיר אותי יודע , כיצד אני סובל שנים מאוזניי , ואף אחד לא האמין למשמע הבשורה – אוזניי התרפאו לחלוטין , וכיום אני ב " ה שומע מצוין ללא שום סבל וכאב , כשאני לעצמי יודע את הסוד – הקבלה שקיבלתי בר " ה מלדבר בבית הכנסת , היא זו שעוררה עלי רחמים . לקבלת הגיליון השבועי של הרב א . בידרמן - 02-5688040

הסיפור החל בסוף חודש טבת תשע " ה , התחלתי להרגיש כאבים חזקים באזור הכליות . הלכתי לרופא לערוך בדיקה והתגלתה המחלה הנוראה ר " ל. כאשר נודע לי דבר המחלה המקננת בגופי , סיפרתי לכל חבריי וידידיי . לא ניסיתי להסתיר את הדבר , כי הייתי סבור שככל שיותר אנשים יתפללו עלי , יש כמובן יותר סיכויים שיתקבלו התפילות בשמים , והשי " ת ישלח לי רפואה שלימה במהרה . בשבת הלכתי להתפלל בביהמ " ד. לפני התפילה ניגש אלי הגבאי ר ' גרשון , שואל אותי אם אני מסכים שישתמש בשמי בכדי לערוך מגבית בביהמ " ד , מגבית ללא התרמת כספים . הסכמתי . הוא עלה לבימה לפני קריאת התורה , והחל לתאר ברבים את מצבי , וקרא לכל המתפללים לקבל על עצמם שלא לשוחח בעת התפילה ואכן קריאתו נענתה אצל כל המתפללים . ביום השלישי שלאח " כ עלה הגבאי לביתי לבקרני , והגיש לי דף עם שמונים חתימות של מתפללי ביהמ " ד , אשר חתמו בכתב ידם שהם מתחייבים להיזהר לא לשוחח דברים בטלים בכל זמן התפילה מתחילתה ועד סופה , אף לא בעת מכירת העלויות או בין גברא לגברא , והדבר ייזקף לזכותי שאזכה לרפואה שלמה . בשבת שלאחר מכן שרר שקט מוחלט בביהמ " ד כל עת התפילה , וכך המשיך הדבר והאנשים מחזיקים בהתחייבותם ב " ה. התחלתי לעבור טיפולי כימותרפיה , ומצב מחלתי התחיל להשתפר באופן מדהים . הרופא התקשר אלי ואמר לי בהפתעה מהולה בהתרגשות שהדבר בלתי נתפס במוחו , וע " פ מדעי הרפואה אין הוא יכול להסביר בשום אופן עובדה מדהימה זו . המשכתי לעבור את הטיפולים , ולאחר 12 שבועות ערכו בדיקת מעקב נוספת . ושוב הרופא מתקשר אלי בהתפעלות ומבשר לי על הנס הגדול שראו אצלי . כתבתי מכתב מרגש לכל ידידיי בביהמ " ד ובו הודיתי להם על המאמצים וההשתדלויות ובקשתי שימשיכו גם הלאה להימנע משיחות חולין בתפילה ובלימוד !!!!! הצילו את חיי !!! 80 חתימות של המתפללים כנסים של ישועות - לחיזוק התפילה - בארץ ובעולם ללא תשלום - הרב גרינוולד - 052-7614146

21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software