הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עריכת מפתחות עריכתמפתחות הוא עניין של מומחים בלבד למפתחות בספר תורני ישחשיבות רבה על מנת למצוא מקור מסוים או עניין מסוים בפרט במקומות בהם הובא המקור בתוך נושא אחר, כך שאין שום אפשרות למחפש למצוא את מבוקשו אילולי 'מפתח הערכים' מכון 'פאר והדר' מעסיק צוות עורכי מפתחות העוברים ביסודיות ובדייקנות ממוחשבת תוך הבאת כל הנושאים שנדונו בספר מסודרים בערכים לפי א – ב בנוסף למפתח מקורות בסדר הגמרא, המשנה, תנ"ך, שולחן ערוך, רמב"ם ועוד, מפתח אישים, מפתח מושגים, מפתח ביבליוגרפי.

מכון פאר והדר ליצירה מדוייקת ומושלמת

077-9-5555-11 ‏ p2032973@gmail.com

140

Made with FlippingBook Digital Publishing Software