הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ב"ה

אוצר חדש מבית אוצר התורה בא לעולם

אוצר המקרא – ביאור על פי הפשט לספר בראשית (קיצור אוצר מפרשי התנ"ך). בהערות השוליים מובאות מחלוקות הפרשנים העיקריות, ושאלות ותשובות הקשורות לפשט הפסוקים.

מפעל אוצר מפרשי התנ"ך הוא מפעל לביאור פשט הפסוקים בתנ"ך לעומק על פי חז"ל והפרשנים הנאמנים למסורת של תורה.

האם לעתיד לבא הבכורות יעבדו בבית המקדש? אם דריוש היה הבן של אסתר – מדוע חז"ל אמרו שמונים את שנותיו כמלכי הגוים? מדוע לא היה ארון הברית בבית המקדש השני? מה המשמעות של המילה "לאמר" בתנ"ך? האם פנחס היה אליהו? תשובות לשאלות האלה ולעוד אלפי שאלות, במפעל אוצר מפרשי התנ"ך!

כמו"כ ניתן להשיג אצלנו את שאר ספרי אוצר התורה: כעשרה מאמרים הדנים בעומק אוצר מפרשי התנ"ך על ספר עזרא – הכתוב וביאור פשט הפסוקים. ביאור על פי פשט הפסוקים לספרי יהושע – שופטים, ושננתם – שמואל, מלכים, דניאל. – יסודות בעבודת ה'. אוצר לדרך – בעניין מעלתה וקדושתה של ירושלים. ירושלים של זהב – הלכות ארבעת המינים. אוצר ההדר

contact@otzar.org.il 054-6905948 : לפרטים | otzar.org.il החומר כולו ניתן להורדה חינם מאתר האינטרנט שלנו –

104

Made with FlippingBook Digital Publishing Software