עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

עם מקצועית מחול תכנית להציג גאה ביפו, יהודי הערבי הקהילתי במרכז המחול לאומנויות ביה"ס פעילים ורקדנים יוצרים הינם שלנו והמורים המורות צוות י"ב. כיתה ועד הגן לגיל רחב, סגנונות מגוון לימוד לצד ותלמידה. תלמיד לכל אישי ויחס ליווי על דגש שמים אנו בביה"ס בתחומם. ומובילים והנאה. מוסיקליות אלתור, יצירתיות, פיתוח על רב דגש ישנו השונים בסגנונות טכניקה. مدرسة فنون الرقص في المركز الجماهيري العربي اليهودي في يافا، تفخر بتقديم برنامج رقص احترافي مع مجموعة متنوعة من األساليب، من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. فريق المعلمات والمعلمين لدينا هم منتجون وراقصون فعّالون ورائدون في مجالهم. في المدرسة، نُركز على المُرافقة ومُعاملة شخصيّة لكل طالب وطالبة. باإلضافة إلى تعلّم التقنية. في األساليب المختلفة هناك تركيز كبير على تنمية اإلبداع، االرتجال والمتعة. نحن نؤمن أن كل شخص يمكنه الرقص! לרקוד! יכולים שכולם מאמינים אנחנו على مدار العام، تعمل مجموعتان ممثلتان للرقص: ייצוגיות מחול להקות שתי פועלות השנה לאורך فرقة رقص بأسلوب الرقص المعاصر העכשווי המחול בסגנון מחול להקת فرقة هيب هوب -הופ ההיפ להקת הלהקה. פעילות לכלל והתחייבות קודם ניסיון נדרש ללהקות בסגנונות: מחול וסדנאות שיעורים כוללת השנתית התכנית לילדים יצירתי מחול שיעור | אקרודאנס | דבקה | פלמנקו | קלאסי בלט | הופ היפ | העכשווי ה מחול מחול למגמות הכנה מסלול | האוטיסטי הרצף על ועוד. מחול במופעי לצפייה ויציאה המחול בתחום מובילים יוצרים עם אמן סדנאות מגוון בנוסף לפנות מוזמנים והרשמה לפרטים מסוים. סגנון לפי בחירה שיעור או מלאה לימוד תכנית לבחור ניתן המרכז. במשרדי או , org.jaffa-ajcc@dalia במייל: חיימסקי, דליה המחול, תחום לרכזת يتطلب التسجيل للفرق خبرة سابقة والتزامًا بجميع أنشطة الفرقة. يتضمن البرنامج السنوي دروسًا وورشات رقص باألساليب التالية: دروس الرقص اإلبداعي | أكرودانس | دبكة | فالمنكو | باليه كالسييك | هيب هوب | رقص مُعاصر مسار تحضيري لتخصصات الرقص | لألطفال على طيف التوحد باإلضافة إلى ورشات فنيّة متنوّعة مع منتجين رائدين في مجال الرقص. الخروج لمشاهدة عروض رقص والمزيد. يمكن اختيار برنامج دراسي كامل أو االختيار وِفقًا ألسلوب مُعيّن. للتفاصيل والتسجيل يرجى التوجه أو إلى سكرتارية المركز. org.jaffa-ajcc@dalia لمركزة مجال الرقص، داليا حييمسيك عبر البريد اإللكتروني:

>> رابط لمجموعة الواتساب / אפ לווטס

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

19

Made with FlippingBook Online newsletter creator