אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי לממ״ד גמר טיח גבס

8

Made with FlippingBook flipbook maker