אוגדן מערכות בניה לממ"ד

טיח צמנטי בממ״ד

01

הכנת השטח

יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה. 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות סטרקצ'ורייט הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

02

984 שכבת יסוד - טיח צמנטי רב תכליתי

הכנת התערובת

ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במערבל מכני עד 4-4.5 שפכו לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו שנית ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

יישום שכבת היסוד

מ"מ 4-6 על גבי הרקע בעובי של 984 בעזרת צידו החלק של המלאג', מרחו טיח צמנטי רב תכליתי והמתינו לייבוש.

03

986 טיח תרמי

הכנת התערובת

השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי.

בערבל מנתי

ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילה

בערבל רציף

כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה.

יישום הטיח התרמי

שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת היסוד - ההרבצה 24 המתינו הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת. ס"מ, תוך כדי הידוק 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם .1414- ו 1045 לתקנים

5

Made with FlippingBook flipbook maker