אוגדן מערכות בניה לממ"ד

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, 1504- בעל תו תקן אירופאי EN 3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

טיח צמנטי רב / 984 תכליתי שכבת מגן

טיח צמנטי מיישר למרחבים מוגנים. עומד בדרישות פיקוד העורף

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי

ק"ג 23

986 טיח תרמי

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

שליכט בגר חוץ 588

שכבת גמר להחלקת טיח צמנטי ובטון

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.2

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

4

Made with FlippingBook flipbook maker