אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי בממ״ד גמר בגר

3

Made with FlippingBook flipbook maker