אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

- ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר מינרלי

0.020

1.000

20

2000

0.020

טיח צמנטי (חוץ) 984

קיר חוץ

קיר חוץ

A A B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

0.100 1.563 0.051 1.733

2.000 0.032

240

2400

0.200 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

ג׳

ד׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

271.4

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.903

0.525

ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

טיח צמנטי (חוץ) 984

0.020

1.000

20

2000

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.150 1.583 0.051 1.783

2.000 0.032

360

2400

0.030 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

קיר חוץ

קיר חוץ

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

A A B B

0.60 0.70 0.80 0.90

א׳ ב׳

391.4

0.483

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.953

0.512

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

בטון

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

מג׳יק בונד

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

26

Made with FlippingBook flipbook maker