אוגדן מערכות בניה לממ"ד

חתך קיר בטון ובידוד צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

סופרקריל אקו + בונדרול סופר

מג׳יק בונד

לוח גבס ורוד

ק״ג/מ״ק 24 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5

ניצב (קונסטרוקציה)

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

984 טיח צמנטי רב תכליתי

חוץ

פנים

שליכט צבעוני + יסוד לשליכט

דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים

קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80

קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12

קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

A A B B

B B B B

A A B B

A A B B

א׳ ב׳

ג׳

ד׳

וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב.

25

Made with FlippingBook flipbook maker