אוגדן מערכות בניה לממ"ד

הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .) α >0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. מפת אזורי אקלים

אזורי אקלים: . 1 רצועת החוף, אזור א׳ -

אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳

מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ -

.)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמוד אזור ד׳ - של בטון, טיח צמנטי, לוחות נתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .)2019( 0-1045 , ת״י 1- גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה ב

לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף :1 - 5282 ת"י .3 .2024 בפברואר 5 עד

על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר :1-1045 לפי ת"י .4 מתייחס לחלק הקיר של כיס הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות הפונה לתוך הדירה. הגרירה לעומת קיר הפרדה.

24

Made with FlippingBook flipbook maker