אוגדן מערכות בניה לממ"ד

טיח גבס לממ״ד

04

הטבעת רשת בממ״ד

מ"ר אין צורך 2-7 מ"מ. בעובי טיח בין 7-20 הטביעו רשת טיח תקנית לממ"ד בתוך שכבת הטיח רק אם עובי הטיח הוא מ"מ. 20 ברשת שיריון. העובי המירבי המותר בממ"ד הוא

מ"מ. 2.8x2.8 סוג הרשת - רשת אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין המ"מ האחרונים (שכבת ההחלקה). 2- מיקום הרשת - ב

05

צביעה

ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור לקירות פנים. התחילו לצבוע כשבוע לאחר היישום. ניתן לצבוע בפוליסיד/ גמר סיד. בבחירת צבע אקרילי – מרחו בונדרול ועליו סופרקריל.

20

Made with FlippingBook flipbook maker