אוגדן מערכות בניה לממ"ד

תוכן עניינים

3 ............................................................................ מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי לממ"ד- גמר בגר

8 ...................................................................... מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי לממ"ד- גמר טיח גבס

15 ........................................................................................................ מפרט ביצוע טיח גבס לממ"ד

22 .................................................................................... דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס- איזולציה

29 ................................................................................................... דף קשר מומחים ויועצים טכניים

2

Made with FlippingBook flipbook maker