אוגדן מערכות בניה לממ"ד

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מוסף רב תכליתי על בסיס לתערובות SBR לטקס צמנטיות כגון: טיח. משמש בנוסף בפריימר לטיח גבס

ק"ג 18

פוליבונד

גרם למטר 200- כ

טיח על בסיס גבס ליישור והחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים

טיח גבס לממ״ד 911

ק״ג / מ״ בעובי 10- כ ס״מ 1

ק"ג 25

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

18

Made with FlippingBook flipbook maker