אוגדן מערכות בניה לממ"ד

טיח גבס לממ״ד

קיר בטון

פוליבונד

רשת אינטרגלס

911 טיח גבס לממ״ד

16

Made with FlippingBook flipbook maker