אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מפרט ביצוע טיח גבס לממ״ד

15

Made with FlippingBook flipbook maker