אוגדן מערכות בניה לממ"ד

טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס

01

הכנת התשתית

יום מסיום עבודת היציקה והבנייה לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה, וקצצו חוטי קשירה. זיון 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים, באמצעות סטרקצ'ורייט הנראה לעין במישור הקיר יהיה מוגן מכיוון שיותך לפני יישום שכבת ההרבצה. הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

02

982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית

הכנת התערובת

דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5 - שפכו כ בערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה ונטולת גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

אופן היישום

בעזרת מרית בעובי של 982 מרחו הרבצה צמנטית מ"מ והמתינו לייבוש. 8-5 כעבור יום אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר - המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים.

03

986 טיח תרמי

הכנת התערובת

השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי.

ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילה בערבל מנתי: כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. בערבל רציף:

12

Made with FlippingBook flipbook maker