אוגדן מערכות בניה לממ"ד

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק

הרבצה צמנטית 982

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי

ק"ג 23

986 טיח תרמי

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

טיח על בסיס גבס ליישור ולהחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים

טיח גבס לממ"ד 911

ק"ג למ"ר בעובי 10 - כ ס"מ 1

ק"ג 25

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

11

Made with FlippingBook flipbook maker