טמבור | מערכות ציפוי למפעלים

מערכות ציפוי למפעלים

10 Ω 6 – 10 Ω 8 מערכת אפוקסי אנטי סטאטי רמת מוליכות

תצרוכת

עובי מומלץ ליישום

רכיב במערכת

שם המוצר

גרם למ״ר 250 המתנה לייבוש ופריסת פסי נחושת

מיקרון 200

יסוד

P200 אפיקטלק

גרם למ״ר 300

גרם מ״מ 300

ביניים

WB ביניים אנטי סטאטי

ק״ג למ״ר 1.5

מיקרון 1500

עליון

ASD עליון אנטי סטאטי

Made with FlippingBook - Online magazine maker