טמבור | מערכות ציפוי למפעלים

מערכות ציפוי למפעלים

– מטיל מטילאקרילאט MMA מערכת

מחוזקה המלא כשעתיים לאחר 95%- מערכת מהירת ייבוש המאפשרת יישום של כל המערכת ביום אחד. המערכת מגיעה ל סיום העבודה ומאפשרת חזרה מהירה לפעילות ייצורית. המערכת עומדת בתקנים לתעשיית המזון והתרופות ומתאימה גם מעלות. 40- ליישום בתוך מקררים תעשייתיים עד לטמפרטורה של

תצרוכת

עובי מומלץ ליישום

רכיב במערכת

שם המוצר

גרם למ״ר 300

מיקרון 300

יסוד

®Plastifloor-112

ק״ג למ״ר 2.5

מ״מ 2.5

ביניים

®Plastifloor -418

גרם למ״ר 300

מיקרון 300

עליון

®Plastifloor -522

Made with FlippingBook - Online magazine maker