טמבור | מערכות ציפוי למפעלים

מערכות ציפוי למפעלים

מערכת אפוקסי

מערכות מבוססות מוצרי אפוקסי מאופיינות בנראות יפה ומהודרת, ניתן ליישמם במגוון רחב של גוונים וגימורים שונים החל ממערכות מתפלסות מעצמם וכלה במערכות העומדות בתקינה נגד החלקה. הן נוחות יותר ליישום ממערכות אחרות ולכן גם , אך יש לקחת B דרגה 755 לפי 921 כלכליות יותר, וניתן להוסיף להם קוורצים צבעונים. המערכות עומדות בתקן אש ישראלי בחשבון כי הן מצריכות התערבות תחזוקתית, כתלות באופי השימוש.

מערכת אפוקסי מתפלסת מעצמה

תצרוכת

עובי מומלץ ליישום

רכיב במערכת

שם המוצר

גרם למ״ר 250

מיקרון 200

יסוד

P200 אפיקטלק

ק״ג למ״ר 3

מ״מ 3

עליון

TR טמפלור

– רבת שכבות MULTILAYER מערכת אפוקסי

תצרוכת

עובי מומלץ ליישום

רכיב במערכת

שם המוצר

גרם למ״ר 250

מיקרון 200

יסוד

P200 אפיקטלק

קוורץ + ק״ג למ״ר 2

מ״מ 2.5

ביניים

EP500 טמפלור

גרם למ״ר 300

מיקרון 300

עליון

TR טמפלור

Made with FlippingBook - Online magazine maker