טמבור | מערכות ציפוי למפעלים

מערכות ציפוי למפעלים

עמידה בכימיקלים (יש להעביר לנציג טמבור רשימת כימיקלים לפני יישום) UCRETE מערכת

תצרוכת

עובי מומלץ ליישום

רכיב במערכת

שם המוצר

ק״ג למ״ר 2

מ״מ 1

יסוד

UCRETE PLC

ק״ג למ״ר 12-18

מ״מ 6-9

עליון

UCRETE MF

Made with FlippingBook - Online magazine maker