טמבור | מפרט לביצוע איטום בשיטת ברנוביץ

רשת פלדה

קיר בטון

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease