טמבור | מפרט לביצוע איטום בשיטת ברנוביץ

PU FLEX 80

570 כוחלה

703 פוליסיל

790 איטום חד-רכיבי

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease