אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל אביב

שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב שבועות (כל אחד): 13 סמסטרים בני 2 כוללת סמסטר ב' (סוף פברואר- יוני). | סמסטר א' (אוקטובר- ינואר) בתום כל סמסטר ישנה תקופת בחינות, אשר במהלכה אין לימודים סדירים ונערכות הבחינות על הקורסים שנלמדו בסמסטר החולף. ישנם חוגים באוניברסיטה אשר מקיימים סמסטר קיץ בחלק מן הקורסים הניתנים במהלך השנה. הקורסים של סמסטר קיץ נחשבים כקורסים רגילים בתואר, עם זאת, עלותם גבוהה יותר. את לוח הלימודים והחופשות ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.tau.ac.il/calendar

מתוך 06.06.1956- אוניברסיטת תל אביב הוקמה באופן פורמאלי ב איחוד של מספר מוסדות שפעלו בארץ בתקופת המנדט הבריטי. כיום האוניברסיטה הינה הגדולה מבין אוניברסיטאות המחקר סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במסגרתה 30,000 בישראל, עם כ לתארים שונים, מתואר ראשון עד לדוקטורט. הידעת?

אוניברסיטת תל אביב בעקבות הלא נודע לינק למפת התמצאות באוניברסיטה www.tau.ac.il

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online