אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

תוכן עניינים אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

35

על האגודה > דרכי קבלת פרסומי האגודה | נציגי החוגים | ההנהלה | המועצה

36-41

המחלקות שלנו >

42 42 43

אקדמון >

החוג הצפוני והמפלט >

אקסטרא > קורסי עזר ומרתונים | קורסים לפיתוח אישי | קורסים מקצועיים

TAU מועדון >

44

45-46

דקנאט הסטודנטים ייעוץ | המדור לקידום סטודנטים | הלוואות | מלגות | סיוע כלכלי שירות | אבחון וטיפול בסטודנטים לקויי למידה | בבחירת מקצוע המרכז לפיתוח קריירה | פעילויות חברתיות למען הקהילה | פסיכולוגי 47 קישורים ומספרי טלפון חשובים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online