אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

תוכן עניינים

1-3

דבר יושבת ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל אביב שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב > לינק למפת התמצאות | לוח לימודים וחופשות | על הסמסטרים

6

7

דברים שחשוב לדעת >

8-9

דרכי הגעה לאוניברסיטה רכב וחניונים | אופניים | רכבת | אוטובוסים התואר שלך

10-12

עולם האקדמיה > בחירת קורסים | תעודת סטודנט

13-14

איך מרכיבים מערכת > עצות לשיבוץ מערכת

15 16 17 18 19 19

רישום ב"בידינג" > עצות ל"בידינג" >

כלים להתמצאות במערכת המחשוב >

מזכירות >

ועדת הוראה > ועדת משמעת >

20-21

שרותים וחיים סטודנטיאלים קפיטריות | טיפול בהטרדות מיניות | נגישות | מחשבים ואינטרנט מרכז הספורט | קפה שוק | ומזנונים ספריות ספרים | השאלת ספרים | מציאת ספר בספרייה | כרטיס קורא השאלה בין | הארכת השאלה | רגילים וספרים "שמורים" טיפים | מכונות צילום ומדפסות | איתור מאמרים | ספרייתית בחינות ועבודות בנק הבחינות של | הקלות במבחנים | חוק זכויות הסטודנט טיפים | אקסטרא | עבודות | האגודה שירותים לחברי אגודה ששילמו דמי רווחה > מלגות מלגות דקנאט | מלגות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מלגת אקסטרא | הסטודנטים מגורים הגשת מועמדות למגורים במעונות | מעונות האוניברסיטה פרויקט מנהלת הדיור | האוניברסיטה שכר לימוד  יעודכן בהמשך

22-24

25-28

29

30-31

32

33-34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online