אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

איך מרכיבים מערכת? עצות לשיבוץ המערכת . כדאי לצמצם את מספר ימי הלימוד בשבוע. 1

. לפעמים קורה שלא ניתן לשבץ קורס בשעה מסויימת ויש "שעת חלון", לא 2 להיבהל- שעת חלון היא שעה נפלאה לצלם מאמרים שצריך לקרוא, לכתוב את העבודה שצריך להגיש או להכיר במהלך ארוחת הצהריים את מי שיושבים לידכם בשיעור. שעות ביום), מומלץ להכניס שעת חלון 8 - 12 . אם נאלצים ללמוד שעות רבות ( 3 באמצע היום למנוחה ולארוחת צהריים. . כדאי לשאול סטודנטים משנים מתקדמות ואת נציגי אגודת הסטודנטים 4 והסטודנטיות על המרצים בקורסים. רצוי לשאול את הסטודנטים הותיקים עם איזה מרצה כדאי ללמוד את הקורס בעיקר במקרים בהם יש מרצים שונים בסמסטר א' ובסמסטר ב' או מרצים שונים שמלמדים את אותו הקורס. בנוסף, תוכלו לראות את דירוגי המרצים ב"סקר הערכת הוראה" המופיע במערכת הבידינג. . בעת הרישום מתפרסמים גם תאריכי הבחינה של כל קורס. 5 בעת הרכבת המערכת כדאי להסתכל על תאריכים אלו, כדי לא להיות מופתעים בתקופת המבחנים (ולהשאיר רווח של מספר ימים בין מבחן למבחן, על מנת להקל את העומס בתקופת הבחינות). . הכינו אלטרנטיבות- לעיתים קורה מצב בו נגמרים המקומות בקורס מסויים. 6 לכן, כדאי להכין חלופות למקרה בו לא תתקבלו לאותו הקורס. לדוגמא: "אם לא אקבל את הקורס ביום ד', אקח את הקורס של יום ג". . חשוב לא לשכוח להכניס את החיים הפרטיים בין שאר השיבוצים (עבודה, 7 התנדבות ועוד). נשמע מסובך? לא נורא- אחרי כמה מערכות שעות מתרגלים. לאגודה יש מערכת ממוחשבת, המסייעת בבניית מערכת השעות, המכונה "ביד- איט". המערכת תסייע לך להרכיב בקלות את מערכת השעות שלך בהתאם למערכת השעות האוניברסיטאית. נכנסים לאתר, בוחרים את הקורסים שלך, והמערכת מרכיבה את מערכת השעות האישית שלך! מערכת ביד-איט

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online