שריונית חסם | קטלוג מוצרים

L 2000 N מנעול חכם

ברוכים הבאים לעולם חכם יותר, בטוח ומעוצב אפשרויות פתיחה ושליטה

אפליקציה | RFID כרטיס קירבה | קוד פתיחה | טביעת אצבע מפתח | המאפשרת פתיחה מרחוק וקבלת מידע על השימוש בדלת פעמון מובנה במנעול | מכני משתמשים טביעות אצבע 80 | משתמשי מסטר 5 | תכנות פשוט בשפה העברית משתמשים חד 10 | RFID כרטיסי קירבה 90 עד | קודים קבועים 80 אפשרויות לאימות | פעמיים - הסיסמה מתאפסת לאחר שימוש בודד סיסמה ועוד) + כרטיס, טביעת אצבע + דו שלבי לפתיחה (סיסמה מפתחות מכניים 6 בטחון סגר | בריחים נעים 6 בריחים, 9 מערכת נעילה מובנית בדלת בעלת ניסיונות פתיחה כושלים תושמע אזעקה 5 לאחר | בטחון פנימי מובנה דקות 3 ופעולת המנעול תיעצר למשך שמירת שבת כיסוי לפאנל | פתיחה באמצעות מפתח מכני | אישור מכון צומת ההפעלה (מוצר משלים) סוללה פתיחות 3000 החלפת סוללות מדי כ- | AA סוללות 4 פועל על שקע הזנת מתח (באמצעות | התראה קולית על סוללה חלשה ) למקרה חירום בצד החיצוני USB כבל

מנעול חכם שמדבר עברית

TECHNOLOGY

משרדים, בתי מלון והארחה L 4000 מנעול מבוקר

פתרון נעילה אלגנטי לבקרת כניסה ללא חיווט. מיועד למשרדים, בתי באמצעות כרטיס RFID מלון, בתי אבות וכל מקום הדורש בקרת כניסה קירבה מקודד ומוצפן. ברגע שהדלת נסגרת מופעל מנגנון הנעילה והידית מבחוץ לא פעילה. פתיחות אחרונות. 400 ניתן לקבל היסטוריה של מקודדים נגד ניסיונות העתקת הכרטיס, RFID כל כרטיסי הקירבה ניתן לקבל מערכת תוכנה, תכנות וניהול כרטיסי קירבה. למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל רגילות. AAA באמצעות סוללות תג צ׳יפ | RFID כרטיס | RFID פתיחה באמצעות: צמיד ליד, מוגן מים מפתח מכני לגיבוי ולשומרי שבת | RFID מדבקה לנייד | RFID

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker