שריונית חסם | קטלוג מוצרים

מפרט טכני: מנעול עם נעילה גאומטרית (הפעלת כוח על אחד הבריחים לא משפיע (על יתר הבריחים נעילה/פתיחה באמצעות סיבוב פשוט של המפתח בריחים 4 מ"מ, 25 מהלך בריח: מ"מ בחזית המנעול דגם 14 בקוטר 125 גימור חלקי המנעול בגלוון חם לעמידות קורוזיה בריחים נוספים עם כוונון לשאר 3 הצדדים (בחלק מהדגמים יסופקו בריחים נוספים) לפי KG 500- עומס על הבריחים עד ל En 90221 class 4 תקן טכנולוגיית שריונית

- שרטוט 125 מנעול ביטחון דגם

חיזוק מתכת

5 M ברגי פלדה

חיזוק מתכת

125 מנעול ביטחון דגם

תבליט לשונית

TECHNOLOGY

תבליט הבריחים

מפתחות 5 מנעול כספת - מסופק עם

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker