צרפתי שמעון | מגרש 412+413

מיקום מושלם דונם והיא אחת 1150 - שכונת פארק הנחל משתרעת על שטח של כ השכונות המבטיחות של העיר באר שבע. השכונה הוקמה לצידו של פארק נחל ב"ש והיא נהנית מפיתוח נרחב, שירותי קהילה, חינוך ומסחר. השכונה ממוקמת בכניסה הדרומית לעיר, על כביש עוקף באר שבע. סביב לשכונה נתיבי תחבורה ראשיים ונתיבי תחבורה ציבוריים כגון: , אשר יאפשרו לתושבים נגישות 6 וכביש 40 , כביש 25 , כביש 105 כביש מירבית לעיר ומחוצה לה.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease