צרפתי שמעון | מגרש 412+413

חדרים 4 | BF טיפוס

ההדמיה להמחשה בלבד

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease