צרפתי שמעון | התחדשות עירונית

שלב מקדמי

מגבשים הסכמה עקרונית והדיירים מתארגנים וממנים עו"ד מייצג מטעמם.

2

1

הסכם ההתקשרות

חמשת שלבי התהליך מהמסד ועד הטפחות:

מגבשים נוסח הסכם, עורכים תוכניות בניה וביצוע ומחתימים את כל הדיירים.

Made with FlippingBook Online newsletter creator