The Capital Letter Magazine

חושבים צעד קדימה. צילום: דין אהרוני רולנד

נתחיל בכך שהתשובה היא כן. המכרזים פרידמן: בתחום השכירות ארוכת הטווח נכשלו אחד אחרי השני מתחילת השנה, זה לא סוד. המדינה יכולה למשל לספק רשתות הגנה על הריבית ולהחזיר יזמים לשוק הזה, כי חובה להמשיך לפתח את שוק השכירות בישראל. אנחנו זקוקים לאלטרנטיבה חזקה לדירות בבעלות. ניצן: מהיכרותי את שוק הדיור להשכרה בעברי, אני בהחלט מסכים איתך. המדינה חייבת לקחת בידיים את התחום, להעניק רשתות ביטחון למרכיבי עלות הריבית בפרויקטים האלה, להתערב באגרסיביות יותר גבוהה בעלות הקרקע, ובכך לאפשר לפרויקטי השכרה ארוכה לחזור לשוק. לקראת סיום. תכניס אותנו לרגעים האחרונים שלך בתפקיד. איך העברת את השרביט למחליפך יהודה מורגנשטרן ומה הצעת לו? הכנתי תיק חפיפה ארוך וישבתי עם יהודה פרידמן: ארבע פעמים. אני חושב שהעצה החשובה ביותר שהייתה לי לתת לו היא שישתף פעולה בצורה ההדוקה ביותר עם רמ"י ועם האוצר, כי מדובר באירוע רב מערכתי. הדבר השני הוא להקשיב לשטח. חייבים להישאר מחוברים לשטח כל הזמן. ניצן: אין ספק, בתקופה הנוכחית ענווה ושיתוף פעולה יחד עם חיבור לשטח הם קודי ההפעלה להשבת השוק לנורמטיביות.

אני מסכים שהבעיה של חריש היא התחבורה. פרידמן: תכננו את זה בעבר לא נכון, כך שאין רכבת ועם כניסה אחת בלבד לעיר. דווקא משרד השיכון כן קידם שם תוכנית מצוינת, לפני תקופתי. מדובר על שכונה במודל של 'תכנן ובנה', מכרז שבו זכתה חברת שפיר. אני חושב שזה מתווה שהוכיח את עצמו ושצריך לקדם בעוד הרבה מקומות. ניצן: אתה מדבר הרבה על מעורבות של המדינה בסיוע לתחומים כמו התחדשות עירונית ובסיוע לזוגות צעירים ומחוסרי דיור. בחודשים האחרונים אנחנו עדים להתרסקות של שוק השכירות המוסדית. מחירי השכירות בארץ אולי עלו בחדות, אך הריביות שזינקו קיררו את היזמים שנכנסו לשוק בשנים האחרונות. האם גם כאן המדינה צריכה להתערב? פרידמן: ״כשבדקנו את עצמנו גילינו שהזוכים בתוכנית 'מחיר מטרה' אינם מגיעים מהעשירון הראשון והשני, אבל גם לא מהעשירון התשיעי והעשירי. .8-3 מחיר מטרה מיועד לעשירונים יכול לרכוש דירה בלי 8 האם עשירון התוכנית? כנראה כן. האם עשירונים? ? אני בספק רב״ 5-4-3

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online