The Capital Letter Magazine

בס״ד

, קצת 2021 ניצן: נכנסת לתפקיד ב יותר משנה לאחר פרוץ מגיפת הקורונה, בשנה שבה מחירי הדירות זינקו בכ- ובתקופה שבה הריבית בשוק עדיין 20% הייתה אפסית. אילו יעדים קבעת לעצמך או למשרד? בתקופתי בתפקיד ניסינו לעבוד פרידמן: כצוות משותף עם ינקי קוינט, ראש רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שלומי הייזלר, בתפקידו כממונה על התכנון, צחי דוד, ביושבו כסגן הממונה על התקציבים באוצר, ויאיר הירש, ששימש כמנכ"ל משרד הפנים. כל תוכניות הדיור נדונו ביחד, ואני חושב שאין דרך אחרת לעבוד, לכן גם היעדים היו של כל הצוות המשותף הזה, ולא משהו נקודתי שלי או של משרד הבינוי והשיכון. , ובכל One Man Show ניצן: אז זה לא זאת: מה היו היעדים או נקודות המוצא שלכם? מאוד ברור. היה יעד ארבע-שנתי פרידמן: אלף יח"ד 300 לשיווק קרקעות לבניית אלף לשנה. 75 (יחידות דיור), שזה כ- אלף יח"ד ויעד 100 יעד תכנון שנתי של אלף יח"ד. 70 של התחלות בנייה סביב לשמחתי, בתקופתי עמדנו במרבית היעדים. ההיצע, למי מיועדות באמת תוכניות הדיור המסובסדות וכיצד המדינה מפספסת את שוק הדיור להשכרה. יעקב ניצן, מנכ"ל רובי קפיטל, בשיחה עם אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר שיח מנכ"לים: משבר הדיור בישראל מתי הביקוש לדירות יפגוש את

דבר המערכת אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ואין זמן מתאים יותר להוריד הילוך ולהתבונן על השנה שחלפה ולהרהר במה שצפוי לנו בשנה הקרובה. ברמה המקומית, הישראלית, אין ספק שהאירועים שחווינו השנה טלטלו את מסלול חיינו ורבים ייזכרו אותם כרגעי משבר וקיטוב. כעולה ישן-חדש, תמיד הסתכלתי על המדינה דרך משקפיים ורודים. למרות אי ההסכמות והקשיים, מרבית הישראלים ראו, רואים וימשיכו לראות בישראל את ביתם היחיד, ללא תלות בשיוך מגזרי או בדעה פוליטית. גם ברמה הגלובלית ידענו משבר, אם כי מסוג שונה. רגע אחרי שהעולם השתחרר מהעצירה שכפתה מגפת הקורונה, הגיחה טלטלה כלכלית עולמית בדמות אינפלציה גבוהה שגררה העלאות ריבית. בתקופות כאלו חשוב לשמור על ערכים אנושיים איתנים, לבנות בסיס יציב ולצמוח באופן זהיר ובטוח. אלו מאפשרים ליצור הזדמנויות ושיתופי פעולה פוריים. בגיליון חגיגי זה אנו מבקשים להצביע על התהליכים שהביאו אותנו לנקודת הזמן הנוכחית ובאותה נשימה מביטים לכיוון העתיד - דרך מגוון תכנים מקצועיים שנכתבו על ידי מומחיות ומומחים בתחומים שונים. מוזמנות ומוזמנים לחשוב יחד איתנו מחוץ לקופסה ולהתחיל לצעוד כבר היום אל עבר עולם המחר. בשמי ובשם כל צוות המגזין, מאחלים לכם שנה טובה, של אושר, בריאות, שלום ושלווה. גרשון שפירא, מנכ"ל משותף ברובי קפיטל ואחד ממייסדיה * המידע הכלול במגזין הוא מידע כללי ומתומצת ולצרכים אינפורמטיביים בלבד למועד בו הוא נכתב, ומטבע הדברים אינו מקיף את כל יריעת העניינים הנדונים בו. המידע במגזין ועל סמך הערכות, מידע פומבי, AS-IS מובא כמו שהוא אומדנים וכד' ואין להסתמך עליו בצורה כלשהי באין אם כמצג, הצהרה או בכל אופן אחר ועורך המגזין אינו אחראי למהימנות המידע המפורט במגזין, לשלמותו, לדיוק הנתונים בו ולנכונותם. האמור במגזין זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ חשבונאי, ייעוץ מיסויי ו/או הזמנה לרכוש ו/או למכור ניירות ערך ו/או נכסים ו/או מכשירים פיננסיים, סחירים ו/או שאינם סחירים ו/או בכל השקעה אחרת ("נכסים"), הנזכרים בו, וכן אינו מהווה הצעה למתן אשראי ו/או הצעה למתן שירותים פיננסיים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לקבל על סמך סקירה זו החלטות השקעה כלשהן. כל העמדת הלוואה כפופה לאישור החברות בהתאם לתנאים ולמדיניות החברות כפי שיהיו מעת לעת ובכפוף לתנאי ההסכם שייחתם מול איזה מהחברות. מובהר, כי החברות שומרת לעצמן את הזכות לסרב להעמיד הלוואה מסיבות הקשורות בציות להוראות האסדרה החלות עליהן, ובהתאם לשיקול דעתן. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עורך ראשי: איתי רותם עריכת תוכן: גיא ליברמן, כרמית ספיר ויץ מיקרו-קופי: צליל צוקרמן קפון עיצוב: marketing@rubycapital.com : ליצירת קשר

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online