The Capital Letter Magazine

: גלית גלפרין AI אימג׳

תושבים, 230,000- "כיום מתגוררים בעיר כ פוריה: אנחנו מעריכים שנראה גידול משמעותי באוכלוסייה בשנים הקרובות כאשר מעבר צה"ל דרומה ומעבר בסיסי התקשוב והמודיעין ישמשו מנופי צמיחה מאוד גדולים" מדבר אורבני , נבנו עד 2013 בפארק ההייטק, שנחנך בספטמבר חברות הייטק 70 בניינים שאותם מאכלסות כ- 4 כה וסטרטאפים מובילים לצד בית הספר למקצועות המחשב וההגנה בסייבר של צה"ל שנפתח בשנה שעברה. עם מ"ר, 200,000- סיום הקמתו, הפארק צפוי לכלול כ עובדים בחברות ההייטק 10,000- שבהם יועסקו כ המובילות. במקביל, התעשיות הביטחוניות מרחיבות את פעילותן בבאר שבע: התעשייה האווירית בונה בעיר את מפעל היבשה, חברת רפאל מרחיבה את פעילותה בפארק ההייטק ואלביט מערכות מקימה מפעל מתקדם ברמת בקע. מדובר במקורות תעסוקה איכותיים לאלפי מהנדסים. "המטרה שלנו היא ליצור במטרופולין באר שבע מגוון רחב של פתרונות מגורים לצעירים, גם למשפחות וגם לגיל השלישי לתושבי העיר ולתושבים חדשים, כדוגמת אנשי הקבע שצפויים לעבור לעיר במסגרת "אני מאמינה שתנופת התכנון שאנחנו נמצאים בה היום תתממש בשטח, ושהשכונות הוותיקות בעיר ישנו את פניהן לצד הקמת השכונות החדשות. אנחנו עובדים בימים אלו גם על תוכנית תחבורה למטרופולין יחד עם משרדי התחבורה והאוצר, והחברה הממשלתית נתיבי ישראל. התוכנית כוללת תוספת של רכבות מהירות למרכז הארץ, והקמת רכבת קלה שתעבור במוקדים למיתר, 60 מרכזיים בעיר ושתמשיך לאורך כביש עומר ועד לקריית המודיעין שבליקית. אחרי הכל, מרכז המדינה הרבה יותר קרוב לבאר שבע". מעבר צה"ל דרומה", מסבירה פוריה. איך היית מסכמת את החזון העירוני?

במטרה להרחיב את תחום הקולינריה והתרבות בשוק, ולהפוך את המתחם לאטרקציה מושכת למבקרים כמו שוק מחנה יהודה בירושלים או שוק הכרמל בתל אביב. בירת הנגב, הלוא היא באר שבע, עתידה לגדול בצורה משמעותית, וכך גם היישובים בסביבתה שיחזקו עימה את הקשרים ואת הנגישות. השינוי ההדרגתי האזור 2040 הזה מבטיח שעד שנת יהפוך לראשונה למטרופולין בפני עצמו "אנחנו ממשיכים לתכנן ולבנות שכונות חדשות. בנינו כ- 2015 במסגרת הסכם הגג הראשון בשנת יח"ד, וגם במסגרת ההסכם החדש ייבנו 9,000 שכונות נוספות. השכונות הגדולות שבתכנון הן שכונת פסגת רמות שממוקמת ברובע החדשנות ושתכלול יח"ד בבנייה רווייה נמוכה, בניינים 3,700- כ לשכירות ארוכת טווח ודיור מוגן. בצפון העיר תיבנה 4,000- שכונת הרקפות והיא תכלול עם סיום הבנייה כ צמודי קרקע. כיום מתגוררים בעיר 2,600 יח"ד, מהן תושבים, אנחנו מעריכים שנראה גידול 230,000- כ משמעותי באוכלוסייה בשנים הקרובות כאשר מעבר צה"ל דרומה ומעבר בסיסי התקשוב והמודיעין ישמשו מנופי צמיחה מאוד גדולים". האם נראה יותר מגדלים בשנים הקרובות? "אנחנו לא רואים בבנייה לגובה פתרון בלעדי לציפוף. לכן התוכניות שלנו, לרבות תוכניות ההתחדשות העירונית, מאפשרות הקמת מגדלים גבוהים בעיקר קומות. 40 ועד 30 , 25 בצירים הראשיים בגבהים של מרבית הבנייה בעיר, בפנים השכונות, תמשיך להיות בנייה מרקמית עם דגש על עירוב שימושים בגבהים קומות". 12 של עד

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online