The Capital Letter Magazine

כאן המרכז תוכניות הענק שמקדמת עיריית באר שבע, מצביעות על השינוי שכבר קורה בשטח ובעיקר על העתיד שמעבר לפינה: מטרופולין דרומי משגשג

"בעשורים האחרונים הצמיחה והפיתוח בבאר שבע התרכזו בעיקר בהקמת שכונות החדשות בהיקפה של העיר. מטרת תוכנית המתאר שאושרה בשנת היא לשנות את התמונה: שכונות המגורים 2022 הוותיקות מיועדות להתחדשות עירונית ולציפוף, תוך עירוב שימושים ויצירת מרחב עירוני איכותי. הסכם הגג מספק פתרונות כמו הקצאת קרקעות משלימות לפרויקטים של פינוי-בינוי, טיפול וחידוש תשתיות, שדרוג פתרונות התחבורה, תעסוקה והקמת מוסדות הוקמה מנהלת להתחדשות 2017 חינוך וציבור. בשנת עירונית, שמסייעת לתושבים וליזמים לקדם תהליכי התחדשות עירונית הממוקדות בתושבים. כיום מתחמי פינוי-בינוי עם פוטנציאל לתוספת 16 מקודמים יח"ד. לצד זאת, העירייה מקדמת יחד 16,000- של כ עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תוכנית להתחדשות בניינית שמייצרת פוטנציאל לחידוש של יח"ד". 38,000- כ קולינריה, תרבות ומתחמים חדשים לצד בניית יחידות דיור, ההתחדשות העירונית באה לידי ביטוי בחידוש של מתחמים שלמים. העיר העתיקה אשר עוברת פיתוח מואץ היא דוגמה אחת לכך, והוכרזה על ידי הרשות להתחדשות עירונית כמתחם התחדשות עירונית למרות שלא מדובר בהריסה ובנייה מחדש אלא בעיקר על שימור המבנים העתיקים ותוספת בנייה נמוכה במטרה לשמור על המרקם של השכונה. גם השוק העירוני יעבור שיפוץ מקיף, בין היתר

אדריכלית תמר פוריה, מהנדסת עיריית באר שבע

נהוג לומר שרק גוש דן מהווה מטרופולין אמיתי ותוסס. אלא שסדרת תוכניות בתחומי הבנייה, התשתיות והתחבורה מלמדות כי בשנים הבאות, תמונת המצב בדרום הארץ תשתנה ובגדול. את ניצניו הראשונים של השינוי האורבני בבירת הנגב ניתן לראות כבר כעת. בריאיון שקיימנו עם מהנדסת העירייה, האדריכלית תמר פוריה, היא הסבירה מה מנחה את עבודתה. "קידום התוכניות נעשה כחלק מהחזון העירוני לפיתוח העיר בשנים הבאות, זאת כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית ובהסכם הגג 2022 המתאר של העיר שאושרה בשנת המחודש שנחתם בשנה שעברה ושכולל פתרונות להתחדשות השכונות הוותיקות", מסבירה מהנדסת העירייה, האדריכלית תמר פוריה.

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online