The Capital Letter Magazine

"חברות הופכות אותנו לבית המימוני שלהן". יעקב ניצן. צילום: ראובן קופצ'ינסקי

יהווה איתות על שינוי מגמה, ואנו נשוב ונראה נהירה מחודשת של רוכשים בחזרה לשוק, מה שעשוי להוביל לעליית מחירים מחודשת". ומה הסיבה השנייה? "כיום, הבנקים למשכנתאות וגופים נותני משכנתה, נכנסו לעובי הקורה במכירות. במקום לתת הנחות או להוריד מחירים, הם מאפשרים ליזמים לקחת על עצמם את לסבסד תשלומים שוטפים של המשכנתה ולעתים אף לקחת על עצמם את מלוא תשלומי המשכנתה של הרוכשים. זה מוצר שנותן וודאות וביטחון הנחוצים ללקוחות. אנו מלווים כיום עשרות רבות של פרויקטים, ובחלקם הניכר הדבר אכן מסייע. המשמעות בפועל , אלא גם 85%-15% היא לא רק אפשרות התשלום של סיוע לרוכשים עם התשלומים הנותרים עד האכלוס, כך שאנשים חוזרים לרכוש דירות". אתם מלווים פרויקטים רבים בארץ. האם אתם מזהים אזורים שנפגעו פחות מאחרים מהמצב בשוק? ממימון הפעילות היזמית אצלנו קשורה 90%- כ לעולמות ההתחדשות העירונית. אנחנו מזהים את ירושלים ובני ברק כמקומות שכאילו פסחו על גל השיתוק הנוכחי. השוק שם בועט ודינמי. באופן מעניין זה לאו דווקא קהל חרדי, אלא גם פרויקטים שמכוונים לקהלים של משפרי דיור. לעומת זאת, בתל אביב ובערי הלוויין שלה קשה מאוד נכון לעכשיו".

הנוכחיים, נראה כי מה שהשוק החשיב רק לפני שנה כחודש חלש, הוא כיום יעד שיש להסתער עליו. הנתונים הרשמיים העדכניים ביותר כיום, הם מחודש דירות בלבד, שהיווה 4,001 אפריל האחרון בו נמכרו בכלל. 21 את אחד מהחודשים השחונים במאה ה- דירות נמכרו על ידי קבלנים, לא כולל 1,049 מתוכן רק מחיר למשתכן. בשתי מילים: שוק בקיפאון. "נתוני הילודה הגבוהים בישראל, והיקף העסקאות הגדול בשנים האחרונות מלמד רבות על הביקוש שקיים ומוסיף להתקיים בישראל גם בחודשים האחרונים שבהם אנחנו חווים ירידה משמעותית בהיקפי העסקאות. "הדלתא בין הביקושים ההולכים וגוברים במשק אל מול ההיצע והתחלות הבניה שהולכים ומצטמצמים מחריפים, מה שמשתק כיום את השוק הוא חוסר הוודאות", מבהיר מנכ"ל חברת רובי קפיטל, יעקב ניצן, ומנתח את המצב הקיים: "רוכשי דירות לא יודעים אם הריבית תוסיף לעלות, או אם מחירי הנכסים יוסיפו לרדת. במצב שכזה רבים מהם מחליטים להמתין עם רכישת הדירה", עם זאת, ניצן צופה שהמצב הנוכחי של מיעוט עסקאות קיצוני, לא יימשך עוד חודשים רבים, וזאת בשל שתי סיבות עיקריות: "כלכלנים רבים צופים, וכך גם אני, שגל עליות הריבית מתקרב לסיומו. יתכן שנראה ירידה מסוימת של רבע עד חצי אחוז בשיעור הריבית במשק. אני חושב שהמפתח של שוק הנדל"ן נמצא כיום בידיים של נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון. מספיק שבנק ישראל יוריד את הריבית בעשירית האחוז, הדבר

3

Made with FlippingBook Ebook Creator