החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: פטאנק מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג:

ספורט מדריך: שלום זהבי מה בחוג: משחק חופשי

גילאים: מבוגרים

אזרחים ותיקים חוגים

שם החוג: ציור מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג:

אומנות מדריך: יעקב אדמון מה בחוג: יסודות הרישום, התנסות בסוגי צבע וטכניקות מגוונות

גילאים: מבוגרים

72

Made with FlippingBook PDF to HTML5