RECORD | Tie Collection

Animated publication

Tie Collection Spring 2023

C A T A L O G

ירושלים: , גבעת שאול 7 מרכז ספיר (צמוד לפרקש כובעים)

: מודיעין עילית 38 נתיבות המשפט

: בני ברק 89 רבי עקיבא

טל' רב קווי: 077-4060090

אנו גאים להציג בפניך את של 2023 קולקציית אביב העניבות הייחודיות שלנו. העניבות המוצגות בקטלוג זה הינם בעיצוב ייחודי ובלעדי עבור קולקציית האביב של רשת רקורד. כרשת אופנה שחרטה על דגלה יצירתיות וחדשנות- חשוב לנו שתיראה ייחודי, ולכן דאגנו לך למבחר ענק של מאות דגמים בנראות צבעונית נדירה ובשילוב צורני ייחודי. דגמים אלו עוצבו בקפידה על ידי המעצבים הטובים ביותר בתחום האופנה. מוזמן לבחור את הדגם שלך!

Tie Collection Spring 2023

דגם G1

134 צבע

133 צבע

136 צבע

135 צבע

138 צבע

137 צבע

140 צבע

139 צבע

144 צבע

142 צבע

1

2

3

145 צבע

4

5

6

דגם G4

315 צבע

314 צבע

317 צבע

316 צבע

דגם G16

298 צבע

297 צבע

דגם G16

300 צבע

299 צבע

דגם 101

257 צבע

301 צבע

259 צבע

258 צבע

6

דגם 101

261 צבע

260 צבע

263 צבע

262 צבע

265 צבע

264 צבע

דגם 101

267 צבע

266 צבע

269 צבע

268 צבע

271 צבע

270 צבע

8

דגם 101

274 צבע

273 צבע

דגם 102

294 צבע

293 צבע

דגם 105

286 צבע

295 צבע

9

דגם 105

289 צבע

287 צבע

291 צבע

290 צבע

דגם 110

387 צבע

292 צבע

389 צבע

388 צבע

דגם 114

98 צבע

390 צבע

דגם 115

382 צבע

381 צבע

384 צבע

383 צבע

386 צבע

385 צבע

דגם 116

378 צבע

377 צבע

380 צבע

379 צבע

דגם 117

230 צבע

229 צבע

232 צבע

231 צבע

234 צבע

233 צבע

236 צבע

235 צבע

238 צבע

237 צבע

239 צבע

241 צבע

240 צבע

243 צבע

242 צבע

דגם 118

64 צבע

63 צבע

66 צבע

65 צבע

69 צבע

67 צבע

דגם 118F

364 צבע

70 צבע

366 צבע

365 צבע

368 צבע

367 צבע

דגם 118F

364 צבע

70 צבע

366 צבע

365 צבע

368 צבע

367 צבע

370 צבע

369 צבע

דגם 119

100 צבע

99 צבע

102 צבע

101 צבע

104 צבע

103 צבע

דגם 119F

25 צבע

105 צבע

33 צבע

32 צבע

35 צבע

34 צבע

37 צבע

36 צבע

40 צבע

38 צבע

42 צבע

41 צבע

דגם 120

302 צבע

43 צבע

304 צבע

303 צבע

306 צבע

305 צבע

308 צבע

307 צבע

310 צבע

309 צבע

312 צבע

311 צבע

דגם 121

71 צבע

313 צבע

73 צבע

72 צבע

76 צבע

74 צבע

78 צבע

77 צבע

דגם 122

82 צבע

79 צבע

85 צבע

83 צבע

87 צבע

86 צבע

89 צבע

88 צבע

91 צבע

90 צבע

95 צבע

92 צבע

97 צבע

96 צבע

דגם 123

333 צבע

331 צבע

335 צבע

334 צבע

337 צבע

336 צבע

25

339 צבע

338 צבע

דגם 124

341 צבע

340 צבע

344 צבע

343 צבע

351 צבע

345 צבע

353 צבע

352 צבע

355 צבע

354 צבע

357 צבע

356 צבע

359 צבע

358 צבע

361 צבע

360 צבע

363 צבע

362 צבע

דגם 125

276 צבע

275 צבע

278 צבע

277 צבע

280 צבע

279 צבע

282 צבע

281 צבע

284 צבע

283 צבע

דגם 126

146 צבע

285 צבע

148 צבע

147 צבע

152 צבע

150 צבע

154 צבע

153 צבע

156 צבע

155 צבע

163 צבע

162 צבע

25

165 צבע

164 צבע

דגם 128

374 צבע

373 צבע

376 צבע

375 צבע

דגם 129

323 צבע

322 צבע

326 צבע

325 צבע

328 צבע

327 צבע

330 צבע

329 צבע

דגם 130

397 צבע

396 צבע

דגם 132

320 צבע

318 צבע

דגם 132F

330 צבע

321 צבע

דגם 135

394 צבע

393 צבע

דגם 137

46 צבע

45 צבע

50 צבע

47 צבע

53 צבע

51 צבע

56 צבע

54 צבע

59 צבע

57 צבע

דגם 140

244 צבע

62 צבע

246 צבע

245 צבע

248 צבע

247 צבע

250 צבע

249 צבע

252 צבע

251 צבע

254 צבע

253 צבע

256 צבע

255 צבע

דגם 143

109 צבע

108 צבע

25

113 צבע

112 צבע

117 צבע

114 צבע

122 צבע

119 צבע

היי חבר! למועדון ההטבות 'החברים של רקורד' כבר הצטרפת? רקורד היא רשת אופנה ייחודית, המייצרת קו חדשני ומדויק בדגמים בלעדיים. אתה מוזמן להצטרף למועדון ההטבות שלנו, וליהנות מהטבות והנחות בלעדיות לחברי המועדון נשמח לראותך ולשמור על קשר :)

החברים של

ההצטרפות בסניפים

ירושלים: , גבעת שאול 7 מרכז ספיר (צמוד לפרקש כובעים)

: מודיעין עילית 38 נתיבות המשפט

: בני ברק 89 רבי עקיבא

טל' רב קווי: 077-4060090

Made with FlippingBook - Online catalogs