רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

טבלת שכ"ל תשפ"ד להורים

שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד במעונות יום בעלי סמל

חודשי גביה 11 טבלת שכר לימוד תשפ"ד לפי

תינוק 1,232 1,491 1,771 1,861 2,141 2,321 2,479 2,590 3,705 3,705 1,123 1,013

945 1,917 2,019 2,851 2,851 778 628 524 430 1,458 1,640 1,803 פעוט 993 1,174

בוגר 993 1,174 1,395 1,458 1,640 1,803 1,917 2,019 2,488 2,488

דרגה

עד גיל 15 חודשים 0-2,100 2,100-2,600 2,601-3,000 3,001-3,500 3,501-4,000 4,001-4,400 4,401-4,900 4,901-5,300 5,301-6,000 1,129 2,267 1,367 2,029 1,623 1,773 1,706 1,690 1,963 1,433 2,128 1,268 הכנסה לנפש

מלכ"ר - תקינה בסיסית

3 4

מעל 24 חודשים

15 עד 24 חודשים

דרגה הכנסה לנפש

השתתפות ממשלה 1,395

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים 5

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

1,371

910

1,703

910 6

0-2,100

3

1,205

1,076

1,537

1,076

7 8 9

2,101-2,600

4

1,002

1,279

1,334

1,279

2,601-3,000

5

1,336

1,277

1,336

3,001-3,500

6

1,503

1,110

1,503 10 1,653 1,757 1,851 12 2,613 14 2,613 15 11

3,501-4,000

7

1,653

960

4,001-4,400

8

1,757

856

1,124

2,272

4,401-4,900

9

6,000 מעל

1,851

762

1,022

2,374

4,901-5,300

10

- 884 775

884 775

2,281

-

-

3,396

5,301-6,000

11

-

2,281

-

-

3,396

מעל 6,000

12

1,471

810

1,803

810

2,367

1,029

14

8

1,571

710

1,903

710

2,467

929

15

תעריף

גיל

Made with FlippingBook Online newsletter creator